Ve svém závodě v Žebráce uspořádala Smurfit Kappa konferenci nazvanou Obalový den 2015.  Byly představeny nejen obalové trendy, ale také nové aplikace pro podporu prodeje a úsporu nákladů.

Nejmodernější vybavení pro testování papírů a obalů je zde samozřejmostí, ale tentokrát bylo také oficiálně představeno moderní inovativní centrum, čehož se ujal Centre Manager a současně Head of Technical Preparation Jan Kaprhál.

Spotřebitelé jsou dnes stále náročnější a vnímavější k jakýmkoliv stimulům, se kterými se na trhu setkávají. V celé Evropě je jen několik inovativních center podobného rozsahu. Je to místo, kde je možné řešit a vyřešit se zákazníkem komplexně jeho představy.

Spotřebitel v současnosti očekává víc než jen dostupnost a nízkou cenu. Nákupní marketing v podání Smurfit Kappa nabízí proto i další dimenzi  - jedná se o komplexní řešení zahrnující obalová řešení, digitální média a aplikace, kreativní instalace a rozšířené služby zákazníkům.

Hosté měli možnost detailně se seznámit s obalovými trendy a podívat se na sekundární obal novým pohledem. Modelové situace byly přehrávány na obrazovce přes celou stranu místnosti Store Vizualizer a provedly  novými poznatky v oblasti chování spotřebitelů, včetně způsobů jak jejich rozhodování ovlivnit přímo u regálu.

B2B

Dalšími zajímavostmi byla možnost seznámit se a fyzicky vyzkoušet nejzajímavější konstrukční řešení z posledního období a přesvědčit se o dopadech těchto projektů na snižování nákladů u B2B zákazníků nebo posílení prodeje u zákazníků z B2C sektoru.

Pro více informací: www.smurfitkappa.com