Výrobce řady skupin obalů, společnost RPC dala nabídku k převzetí svého konkurenta, společnost Promens největšího evropského výrobce tuhých plastových obalů. Společnost RPC nabídla za nákup svého rivala  386 milionů euro. Promens má sídlo na Islandu, vedení RPC sídlí ve Spojeném království. V nedávné době RPC převzala britskou společnost Maynard & Harris Group Limited (M&H Plastics) za 124,5 milionů euro.

Obalový gigant

RPC řídí 55 výrobních závodů umístěných ve 20 zemích na 4 kontinentech, ve kterých zaměstnává kolem 7 a půl tisíce pracovníků.

Trhy, výrobní technologie společností RPC a Promens jsou podobné, ale Promens má navíc rotační vstřikování. Promens řídí 40 závodů, z nichž 35 je v Evropě a pracuje v nich 3,8 tisíc zaměstnanců.

Rodící se obalový gigant očekává obrat kolem 2 miliard euro. Promens si slibuje od fúze další rozvoj, jemuž v současné době brání islandské předpisy.