Cenou AWA International Sleeve Label Awards se každý rok oceňují nejinovativnější shrink sleeve (smršťovací) etikety. Cena za přínos pro životní prostředí byla nedávno udělena společnosti Sleever za její produkt LDPET®, první celoobvodovou shrink sleeve etiketu, která díky svému materiálu výrazně usnadňuje recyklovatelnost PET lahví.

LDPET® byl vyvinutý společností Sleever®. Hned od počátku svého vzniku (již v roce 2014) si ho oblíbily především spotřebitelské značky, které začaly materiál využívat v rámci svého přechodu na udržitelnější řešení. Jeho současné nové využití v podobě smršťovací etikety umožňuje recyklaci PET lahví v rámci cirkulární ekonomiky. Díky materiálu dochází zároveň i k celkovému zvýšení podílu  suroviny rPET na trhu.

Usnadnění recyklačního procesu

Recyklovatelnost čiré PET láhve závisí i na vlastnostech souvisejících komponentů, především uzávěrů a etiket. Aby bylo dosaženo kompatibility s možnostmi recyklace, je nezbytné zajistit oddělitelnost jednotlivých částí. LDPET® je schválen a doporučován od roku 2014 Evropskou platformou PET lahví (EPBP) a Americkou Asociací plastové recyklace  (APR). Vystavované certifikáty společnosti Sleever jsou tedy v souladu s testovacími metodami těchto organizací.

Certifikace LDPET potvrzuje, že produkt značky vyhovuje všem fázím třídění a recyklace. Svým složením a hustotou umožňuje správnou identifikaci obalu během optického třídění a následné snadné oddělení flotací ve vodní lázni. Barvy použité na sleevech na materiálu etikety a neznečišťují ani vodu, ani recyklovaný materiál.

 

Udržitelný charakter i design bez kompromisu

Udělením ceny Sleeve Label Award za přínos pro životní prostředí uznala porota AWA (Alexander Watson Associates)  udržitelný charakter LDPET spojený s jeho schopností udržovat identitu značky ve spojení se špičkovým designem.

Etikety z LDPET využívá především moderní trh s balenou vodou, který je v současnosti jedním z nejnáročnějších z hlediska požadavků na technologie, kvalitu, objem a transparentnost Na nové designy lahví zvolily nyní LDPET mimo jiné Evian, Volvic a Nestlé.