Protože i na českém trhu máme velké množství uživatelů špičkových zpracovatelských strojů BOBST, určitě i pro ně není bez zajímavosti poměrně nenápadná novinka, která však významně dokáže ušetřit čas při přestavbě výroby. Je jím nový digitální typ nástroje TooLink.

 

Too link je vhodnou a účinnou pomůckou pro urychlení přestavby stroje zvláště v nynější době, kdy se zakázky na jedné straně zkracují, na straně druhé je však vyžadována o to vyšší flexibilita  aychlost řešení. TooLink dokáže drasticky zkrátit dobu přestavby, která zahrnuje propojení nástrojů, strojů a procesů a pomáhá zpracovatelům, kteří jsou pod tlakem, produktivněji dodávat i tyto menší série s rychlejší dobou zpracování.

 

Identifikace nástroje datovým čipem

Vedle úspory času operátorovi, řešení zároveň  eliminuje riziko lidských chyb. Zabezpečený datový čip je zabudován v matrici nástroje pod jedinečným  ID kodem pro každý nástroj. Po vložení nástroje do stroje se načte čip a automaticky se do stroje přenese „recept“ připravený na daný typ výroby se správným vyrovnáním a nastavením. Jediné, co se vyžaduje od operátora,  jsou dvě kliknutí na HMI vysekávacího nástroje.

 

Úspora až 15 minut

Digitální řešení umožní lepší rozhodování a zajistí vyšší kontrolu, automatizaci a efektivitu přímo ve výrobě. V současnosti jsou na nové řešení připraveny všechny nové typy vysekávacích strojů BOBST 106. U využívání TooLink  v kombinaci s Matic Plus se odhaduje úspora času na opakovanou změnu úlohy v průměru na 15 minut.