SŠ a MŠ Litoměřice má 25 letou tradici ve školství. V průběhu své existence škola neustále inovovala své obory jako odezvu na připomínky z praxe. Od letošního září otevřela škola nový obor Grafický design obalů, který je zaměřen na design, grafiku, obalovou techniku, související technologie a tisk. Škola počítá s velkou spoluprací i s odborníky z praxe, čímž doufá zvýšit uplatnění svých absolventů v profesním životě.

Studenti se budou věnovat teoretické i praktické výrobě obalů v budově v Žitenické.  Vedle grafických SW, které používá i příbuzný obor Grafický design, bude konstrukce obalů vyučována na profesionálních programech a souvisejících plug in, které používají české i zahraniční firmy, např. ArtiosCAD, EngView Package Designer atd. Vyučovat je bude certifikovaný školitel těchto SW.

Workshopy, exkurze, externí přednášky

Pro nový obor byly vypracovány nové výukové plány ŠVP, které reagují aktuálně na situaci v packagingu. Z tohoto důvodu již pro tento školní rok má nový výukový obor vedle klasického vyučování dohodnuto řadu zajímavých přednášek od předních odborníků z praxe. Počítá se i s větším počtem exkurzí, workshopů i odborných praxí. 

Nezbytná je spolupráce s firmami

Ambice má škola velké. Již letos chce připravit nejenom presentace ke zvýraznění nového oboru, ale zúčastnit se či i iniciovat některé typy soutěží. V plánu nechybí ani návštěva našich či zahraničních veletrhů, kde studenti budou mít možnost samostatně mapovat a porovnávat nejnovější trendy v oboru.  Již v průběhu přípravy oboru, škola kontaktovala kvůli různým formám spolupráce řadu firem (THIMM, BOBST, ESKO, Macron, HAWE, ProDirect, Repromat atd.). V současnosti se
připravuje pro vstup do obalového institutu SYBA.