Zatímco u dárkových obalů či luxusní kartonáže je design na prvním místě, u zasilatelských obalů obvykle příliš řešen není. Že tomu však tak být nemusí, přesvědčila porotu World Star společnost Fiala&Šebek Visual Communication svým designovým řešení obalu na nové značky super prémiových čajů určených pro e-commerce trh a cílených na nejnáročnější klientelu jihovýchodní Asie a arabského světa.

 

Koncept kombinuje exkluzivní minimalismus s „unboxing experience“. Balení využívá „vrstev“, jejichž postupným odkrýváním lze vtahovat zákazníka do příběhu a zvyšovat jeho emoční zaujetí ještě před samotnou konzumací. A protože se jednalo o opravdu náročnou věc, SYBA blog news oslovil hned dva zástupce společnosti Fiala&Šebek Visual Communication: Terezu Sládkovou, Account Manager a Marka Šímu, Business Development Manager

 

-       Co pro vás znamená WS? Proč se z Obalu roku přihlásit do WS?

TS/MŠ: WorldStar pro nás znamená nejen prestižní cenu, ale především ocenění perfektní spolupráce mezi klientem a agenturou. Na začátku musí být nadprůměrně dobré zadání, které stimuluje naší kreativitu, nutí nás přemýšlet, dostat z komfortní zóny osvědčených ale rutinních technik a postupů. Bez inspirativního, dobře napsaného briefu a intenzivní spolupráce agentury s klientem v průběhu celého procesu může jen ztěží vzniknout design, který by mohl mít ambice cenu typu World Star získat. A proč se do WS z Obalu roku přihlásit? Obal roku je takový test, jestli je design, který my a klient vnímáme jako něčím výjimečný, takto vnímán i širší odbornou veřejností. Pokud touto zkouškou projde úspěšně, vnímáme to jako signál, že má design šanci uspět i v mezinárodní konkurenci. Dalším kritériem je pak relevance pro zahraniční trhy. Bude se výrobek prodávat i mimo Česko - Slovensko? Může klient ocenění použít jako takovou „třešničku na dortu“, když je cílem dostat produkt do distribuce v zahraničí? Samozřejmě zde hraje roli i naše interní “ješitnost” :-). Uspět s projektem na mezinárodní scéně, v mnohem širší konkurenci, je prostě posouváním hranic pro výzvy našemu týmu. Současně s čím dál větším, mezinárodním přesahem naší práce, jsou pro zahraniční klienty relevantní mezinárodní ocenění.      

      

-       Jaká jsou pro vás rozhodující kritéria pro Obal roku a jaká pro WS?

TS/MŠ: Částečně jsme na to odpověděli u předchozí otázky. Uspět v případě ocenění je událost, ze kterého máme vždy my i klient velkou radost. Při úvahách o výběru projektů příliš neuvažujeme stylem, který na Obal Roku a který na World Star. Když už nějaký projekt vybereme, chceme si být jisti, že uspěje i mezinárodně - tedy s potenciálem na World Star. Národní soutěž Obal roku, fungující současně i jako “vstupenka” do World Staru, je pak takovým prvním “testem”.   Zásadním kritériem pro podání přihlášky do soutěže je mimořádnost, nadprůměrnost designu doplněná o nějakou obalovou inovaci (ať technologickou, materiálovou či marketingovou).  Otázky, na které musíme mít kladnou odpověď jsou typu: "je design inovativní, průkopnický?", „překračuje v některých aspektech zavedené stereotypy nebo výtvarná klišé kategorie? “je něčím překvapivý?“. A samozřejmě také „funguje dobře na trhu?“, „splnil očekávání a plány klienta po marketingové obchodní stránce?“. S tím, jak se vyvíjí mezinárodní portfolio našich projektů, změnil se i postoj Fiala & Šebek k oceněním. Ty mezinárodní, jako třeba World Star, nám teď pomáhají budovat mezinárodní relevanci F&Š. V Česku o nás a naší práci klienti již většinou dobře vědí. Proto je pro nás důležitější na domácím trhu každoročně s nějakým významným oceněním uspět a tím pravidelně ujišťovat klienty o našich kompetencích. Ale jde nám o kvalitu, nikoliv kvantitu ocenění. I když by to bylo určitě příjemné, není naším cílem posbírat každý rok co nejvíce ocenění Obal Roku za hodně projektů. Spíše nám jde o to, aby projekty, jež přihlásíme, uspěly co nejlépe. A prostřednictvím úspěchů na soutěžích jako Obal Roku a následně World Star máme ambici pomáhat budovat skvělé jméno českých obalářů a designérů na mezinárodním poli. Možná jste si i všimli, že Fiala & Šebek, ačkoli ročně “vyprodukuje” mnoho projektů, do soutěže Obal roku přihlašuje většinou pouze jeden až dva? To pouze dokládá naše předchozí věty.

 

-       Vnímáte u prémiových (tedy vítězných obalů) nějak posun v požadavcích klientů?

TS/MŠ: Do jisté míry. Klienti, kteří spravují prémiové a superprémiové značky se v kategorii výborně orientují. Zdaleka už to není jen o perfektní znalosti trhu - to bylo vždy - ale daleko více sledují globální trendy, jak v designu, tak i širším kulturním a společenském měřítku. A od agentury očekávají totéž a vlastně ještě víc. Musíme trendy nejen znát ale naprosto nezbytné je s nimi chytře pracovat ve prospěch značky a jejích cílů. Klienti očekávají sofistikovaná, strategicky podložená řešení. Neboli princip "Agenturo, tady máš brief a navrhni podle něj designy“ se zásadně mění na „Agenturo, tady mám se značkou nějaký problém, výzvu, cíl a Ty mi pomůžeš to všechno se značkou a jejím celým ekosystémem komplexně vyřešit“. Vnímáme to jako posun k lepšímu, pevnějšímu strategickému partnerství. Nároky jsou vysoké, míra spoluzodpovědnosti za klientské projekty roste ale my jako brandingová agentura tento trend rozhodně vítáme.   

 

-       Jak byste popsali váš vítězný exponát 3 hlavními benefity?

TS/MŠ:

Dostupný luxus

Edukace pro běžné konzumenty čaje (není to určené jen pro experty a nadšence)

Balení s nejen giftingovým potenciálem pro druhé, ale i pro sebe jako jednotlivce:) Významným benefitem je praktické balení poplatné době, kdy se vše přesouvá do online světa, zákazník není ochuzen o zážitek jak při výběru samotném, tak i při rozbalování (ultimate unwrapping experience).

 

-       Lišil se nějak vývoj/výroba/komunikace/požadavky klienta u vítězného exponátu oproti běžné výrobě/vývoji? 

TS/MŠ: Nelišila se co do typu požadavků ze strany klienta, ale vzhledem k prvnímu projektu takového zaměření a rozsahu v klientově portfoliu, byla přípravná a technologická fáze delší, než je běžné. Neměli jsme možnost být osobně při výrobě, a i dostupnost materiálů se v průběhu často měnila a my tak museli rychle reagovat. Avšak díky dnešní extrémně rychlé době, jsme si byli schopni otočit vzorky s klientem na druhé straně světa v řádu dní, a tak nakonec vše dopadlo ku spokojenosti všech - nás jako designérů i klienta, co do nákladů a výsledných ohlasů.