Jedním z požadavků cílů společnosti Dr. Oetker je zcela recyklovatelné balení. Mezi další cíle patří  dosáhnout klimatické neutrality do roku 2022, snížit množství používaných plastů a další sociálně environmentální témata.

 

„Jako rodinný podnik vyrábějící potraviny s produkčními a prodejními společnostmi na všech kontinentech světa si uvědomujeme naši zvláštní odpovědnost vůči lidem a přírodě,“ říká Albert Christmann, generální ředitel Dr. Oetker. Dr. Oetker chce ve společnosti u svých spotřebitelů podporovat zdravý životní styl, ale i zároveň zajistit spravedlivé a udržitelné podmínky v celém dodavatelském řetězci a současně snížit ekologickou stopu produkce.

V roce 2020 byla ve společnosti interně zavedena tzv. Charta udržitelnosti (The Sustainability Charter), která v současnosti zahrnuje celkem 27 projektů, nad kterými na dosažení stanovených cílů udržitelnosti pracují jednotlivé týmy.

 

Specifické cíle „Naše jídlo“, „Náš svět“ a „Naše společnost“

S názvem „Naše jídlo“ chce Dr. Oetker usilovat o přístup umožňující spotřebitelům vést zdravě orientovaný a udržitelný životní styl. Patří sem například další vývoj zdravějších potravin. Do roku 2025 má společnost mimo jiné za cíl optimalizovat nutriční složení svých produktů a snížit používání soli, cukru a tuků až o 20 procent.

 „Náš svět“ spojuje všechny aktivity, kterými se Dr. Oetker snaží pozitivně utvářet sociální a environmentální dopad svých firemních aktivit. „Naše společnost“ zahrnuje témata, se kterými chce Dr. Oetker zůstat sociálním zaměstnavatelem.

Recyklovatelné obaly vedou ke snížení odpadů

Podle společnosti bude klimatické neutrality dosaženo na všech úrovních již v roce 2022.

Množství potravinového odpadu, které může Dr. Oetker přímo ovlivnit, má být do roku 2025 sníženo o 25 procent. Velký akcent je kladen na změnu přístupu k obalům a balícím materiálům.  Všechny obalové materiály, které společnost k balení používá, musí být recyklovatelné do roku 2025, čímž dojde k výraznému snížení plastového odpadu. Dr. Oetker navíc plánuje učinit své dodavatelské řetězce udržitelnými - jak z hlediska sociálního, tak z hlediska životního prostředí.