Nejenom vlastní produkty v podobě velmi kvalitních plastových obalů, které jsou využívány v globálním měřítku, ale i morální a pracovní hodnoty společnosti Alpla jsou formovány dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi. Udržitelnost je pro společnost Alpla zásadním tématem, který je však třeba řešit v komplexním měřítku

 

Preformy, láhve, dózy či uzávěry – to je jen část portfolia společnosti Alpla. Díky pokročilým technologiím a inovačnímu přístupu ve spojení s environmentálním myšlením, společnost svými výrobky boří zažité mýty spojené s plastovou výrobou. Holistický přístup vývoje i výroby s pozitivním dopadem na životní prostředí nám zprostředkoval Jan Daňsa, Country manager CZ, ALPLA, spol. s.r.o.

 

Jaký je váš osobní pohled (či pohled z pozice firmy) na udržitelnost?

 

JD: Udržitelnost je v současné době velmi často skloňovaný pojem.

Pro naši společnost ALPLA je udržitelnost jedním z hlavních témat. Celospolečenská poptávka po udržitelných obalech a výrobě je čím dál tím silnější. Téma ekologie a oběhové hospodářství se promítá do všech částí výroby naší korporace. Nyní vyrábíme ve 46 zemích světa, ve 181 výrobních jednotkách. Naším cílem je udržet si pozici globálního lídra s využitím nejnovějších technologií a inovací, s pozitivním dopadem na životní prostředí. Prvořadou snahou je využít při výrobě takové technologie, abychom maximálně snížili spotřebu vody a základních surovin.  Koncentrujeme se na využití energie z obnovitelných zdrojů a portfolio našich výrobků je v současné době tvořeno pouze z 100% recyklovatelných plastů.

 

Jaké body v rámci problematiky Udržitelnosti vaše firma v současnosti řeší nebo má v úmyslu řešit?

 

JD: Aktuálně je do českého práva implementována směrnice EU o jednorázových plastech, která mimo jiné stanovuje minimální podíl recyklovaného plastu v každém novém  plastovém obalu. První povinnost vzniká od r. 2025, kdy nápojové PET lahve musí obsahovat minimálně 25% rPET (recyklovaný PET). Od roku pak minimálně 30% rPET. My samozřejmě nečekáme na účinnost nové legislativy, ale jsme již o několik kroků napřed. Naše výrobky obsahují minimálně od 25% do 100%  již recyklovaného plastu rPET,  rHDPE či rPE.

Z pohledu velkého mezinárodního výrobce plastových obalů vidíme ovšem poněkud nekoordinovanou strategii  v globálních požadavcích na oběhové hospodářství pro plasty a zamezení znečišťování životního prostředí plasty. Chybí zde zejména harmonizace regulačních norem, definice společných metrik a metodik, komplexní podpora inovací a související rozvoj infrastruktury.

Tato strategie a z ní vyplývající závazky by měly být jednotné pro všechny členské země OSN, tak jako například Montrealský protokol, řešící problém s ozonem. Ve spolupráci  s dalšími globálními výrobci jsme vytvořili společnou iniciativu, která vyzývá OSN ke sjednocení a harmonizaci pravidel: (https://www.plasticpollutiontreaty.org)

Pokud se zaměříme na situaci v Evropské unii, pak přichází na tento velký trh nové povinnosti uložené Evropskou komisí. Během března Evropská komise předloží návrh reformy evropské směrnice o nefinančním reportingu vyplývající ze Zelené dohody (Green deal). Bude to pro nás znamenat mnohem výraznější povinné monitorování a reporting informací o dopadech naší výrobní činnosti na životní prostředí ve vztahu ke klimatickým změnám, biodiverzitě nebo využívání a znečišťování vody. Správné  výrobní a obchodní strategie firem podporující udržitelnost budou mít větší šanci na  získání investičních příležitosti do inovací a jejich další rozvoj.

 

Můžete uvést některé konkrétní vaše řešení, na kterém lze udržitelnost demonstrovat?

 

JD: Konkrétním příkladem našeho inovativního přístupu k udržitelnosti je vytvoření nové PET lahve s maximálně možnou redukcí materiálu, ale přitom  se zachováním funkčních parametrů lahve pro uchování  kvalitního obsahu obalu, v tomto případě vody.

Hovoříme o lahvi pro pramenitou vodu Bonny. Podařila se nám snížit hmotnost celé lahve díky snížení hrdla či gramáže uzávěru. Původní hmotnost lahve byla 28 g, nová je 23,5g. Uzávěr vážil 2,08g a nyní váží 1,66 g.  Lahev obsahuje 25% rPET . Při výrobě celkového ročního objemu spotřeby těchto lahví bylo použito 1233,75 t virgin PET (vstupní surovina pro výrobu PET) místo původních 1960 t. Úspora zde činí  37%. Pokud spočítáme roční úsporu emisí CO2 při výrobě tohoto typu lahve, tak stará verze činila 4970 t, nová pak 3710 t. Roční úspora emisí CO2 činí 25%. S touto inovací jsme se loni na podzim stali vítězi soutěže Obal roku 2020 pro ČR a SR.  V lednu  letošního roku jsme získali celosvětové ocenění Obal roku – World Star 2021, které organizuje World Packaging Organisation. (https://www.worldstar.org/winners_detail/173/ ).

 

Co by pomohlo (legislativně, sociálně apod.) k lepšímu pochopení a realizaci udržitelnosti v praxi?

 

JD: Věříme, že k lepší aplikovatelnosti principů udržitelnosti v praxi povede již zmíněná nová směrnice o nefinančním reportingu, která bude následně implementována do jednotlivých národních legislativ zemí EU a od r. 2023 přinese další posun v opravdové realizaci udržitelnosti.

V České republice bychom z našeho pohledu přivítali širší státní podporu pro výstavbu nových recyklačních jednotek. Místní udržitelnost by také mohla podpořit  úprava legislativy pro finanční zvýhodnění recyklovatelných výrobků či motivace firem pro maximální využívání obnovitelných zdrojů a eliminaci odpadu.