Skupina RAJA, přední evropský výrobce obalových materiálů a kancelářských potřeb, dosáhla v roce 2020 rekordního obratu 1,02 miliardy EUR. To je v souladu s cíli skupiny skok o 39,5 %. Provozní výsledek činil 89 milionů EUR, což je o 58 % více než v předchozím roce.

 

Společnost, která působí v 18 evropských zemí s 25 dceřinými společnostmi, tak překonala pokračující zdravotní krizi díky rychlému přizpůsobení se podmínkám na trhu a tvrdé práci týmu napříč Evropou. V České a Slovenské republice navýšila počet zákazníků o téměř 40 %. Kromě finančního růstu zasvětila loňský rok podpoře charitativních organizací i svou nadační činností.

Trvalý růst tržeb, podstatné zvýšení provozních výsledků a pokračující investice do logistických a digitálních projektů – to jsou pro skupinu RAJA hlavní poznávací znaky roku 2020. A to i v čase bezprecedentní pandemické krize, která otřásla světovým trhem a jeho výkonností.

 

Integrace nových společností a růsty obratu v ČR i SR

Skupina navíc úspěšně dokončila integraci  4 nových společností  získaných v roce 2019: JPG ve Francii, Mondoffice v Itálii,  Kalamazoo ve Španělsku, 3 hlavní hráče na trhu           kancelářských potřeb a nábytku.   Velkým úspěchem byla také akvizice společnosti Bernard, která dominuje trhu    s úklidovými a sanitárními potřebami ve Francii a Belgii. Tento výkon prokazuje solidnost obchodního modelu skupiny, který připravil pro skupinu RAJA jedinečnou pozici pro evropské hospodářské oživení v roce 2021.

Co se týká výsledků z České republiky, společnost RAJA na lokálním trhu zaznamenala meziroční nárůst obratu za loňský rok 12,1%, a to částečně i díky 7,5% nárůstu zákazníků.           Výsledky na slovenském trhu byly ještě výraznější. Meziroční nárůst obratu byl v r. 2020 38, 4 %.  Slovenské zastoupení zaznamenalo nárůst zákazníků v porovnání s rokem 2019 o 29,9%.

 

Solidarita silnější než kdy jindy

V průběhu roku 2020 podporovaly společnosti skupiny v souladu se svými hodnotami            solidarity a sociální odpovědnosti, kromě akcí a sponzorství nadace RAJA-Danièle Marcovici, řadu iniciativ bojujících proti zdravotním, ekonomickým a sociálním důsledkům onemocnění COVID-19. Na konci roku 2020 skupina RAJA darovala 1 milion EUR charitativním organizacím, které zřizují sociální programy pro lidi v nouzi po celé Evropě. Ve Francii, kde má společnost své hlavní sídlo, darovala tyto prostředky neziskovým organizacím, jako je např. Les Restos du Cœur (organizace redistribující potraviny), Le Secours Populaire Français (organizace bojující proti chudobě a diskriminaci ve veřejném životě) nebo Lékaři bez hranic. Česká RAJA, která se dlouhodobě zapojuje do aktivit na pomoc ohroženým ženám čelícím domácímu násilí, podpořila také neziskovou organizaci ROSA, které věnovala 155 tisíc korun. Na Slovensku věnovala 2 000 EUR neziskovce Fenestra. RAJA také darovala pro boj s covidem obalový materiál pro balení roušek a ochranných prostředků fakultě ČVUT. Dále poskytla pomoc Akademickému centru studentských aktivit v rámci projektu „Chci pomoct“ ve formě sáčku a hygienických potřeb a společnosti Gigamat poskytla materiál na rozesílání zdravotnických pomůcek v rámci projektu "Lidi ve službě lidem”.