Colognia press patří mezi nejinovativnější tiskárny ve střední Evropě, a to nejenom z hlediska své produkce, ale i technologiemi, které pochopitelně zahrnují i udržitelná řešení šitá na míru prakticky jakémukoli zákazníkovi. A co víc, společnost se na cirkulární ekonomiku a s ní spojená udržitelná řešení začala soustředit již před pár lety, takže zkušenosti v tomto ohledu má opravdu velké.


Bohaté portfolio produktů Colognia press zahrnuje samolepicí etikety, flexibilní obaly, shrink sleeve obaly i potisk laminátů. Na téma Udržitelnost tentokrát v rámci našeho SYBA blogu odpovídal produktový manager společnosti Jiří Havránek.

 

Jaký je váš osobní pohled (či pohled z pozice firmy) na udržitelnost?

JH: Je to téma, které rezonuje společností, a stejně tak i naší firmou. Můj osobní pohled je takový, že je rozhodně důležité tyto věci řešit, ale je potřeba řešit je s rozumem a se všemi případnými dopady. Není to jen o tom udělat jeden krok a říct si, že jsme „zelená“ firma. Kroky je třeba logicky navazovat na další procesy. Tím se dostáváme k tomu, že má-li být produkt, v našem případě obal, resp. etiketa udržitelný, musí být propojeno celé řešení, a to už při vzniku myšlenky na obal jako takový. Zkrátka firmy už při prvotním návrhu obalu musí počítat s jeho budoucností, recyklovatelností a možností pro další využití. Celý tento proces, do kterého i my jako tiskárna vstupujeme, musí být od začátku do konce promyšlený a cílený na udržitelnost. Je to řetěz a jak výrobci, tak koncový uživatelé, musí umět s obalem správně nakládat.

Jaké body v rámci problematiky Udržitelnosti vaše firma v současnosti řeší nebo má v úmyslu řešit?

JH: Řešíme celou řada věcí, které mohou pomoci našim zákazníkům i koncovým uživatelům produktu. Z pohledu materiálů se zaměřujeme především na ty, které právě umožňující recyklaci. Velký důraz klademe na materiály, které obsahují již samotný recyklát.

Zároveň řešíme optimalizace a efektivní plánování tisku, aby vznikalo co nejméně odpadu z nájezdů strojů a následných ořezů. Snažíme se nacházet efektivní využití našeho „odpadu“, tedy materiálu co zůstává jako odpad po výrobě – mřížky, ořezy. Tento odpad jsme schopni namlít a separovat pro jeho snadnou logistiku a další využití.

Mezi další prvky patří i ekologická výroba tiskových desek, systém vratných dutinek a mnohé další větší či menší kroky. Na konci loňského roku jsme také začali pořádat pro naše zákazníky i širokou veřejnost webináře zaměřené na ekologické materiály a jejich možnosti využití v praxi.

Můžete uvést některé konkrétní vaše řešení, na kterém lze udržitelnost demonstrovat?

JH: Jak jsem zmiňoval výše, jsou to právě ty oblasti jako efektivní plánování tisku, systém vratných dutinek, ekologická výroba tiskových desek, pořádané webináře atd.

Plánovací systém, který využíváme, neustále přepočítává všechny naše zakázky a skládá je za sebe tak, aby docházelo k co možná nejmenšímu počtu přestaveb strojů a výraznému snižování materiálů spotřebovaných při nájezdech tisku.

Svým zákazníkům nabízíme systém vratných dutinek a můžeme jim zajistit odvoz lineru. Dutinky můžeme od zákazníků odebrat a pokud jsou v pořádku, zase je použijeme -  zde ale záleží na konkrétních parametrech a individuální domluvě. Co se týče lineru, jsme schopni zajistit partnera, který se postará o jeho pravidelný svoz. Obojí záleží na individuální domluvě a konkrétních parametrech a možnostech.

U materiálů si vezměme například samolepicí papír s obsahem recyklátu. Recyklát pochází z tzv. post consumer waste, kdy se z odpadu vytvoří nový vstupní materiál – alespoň částečně, někdy dokonce i ve 100 %. Už toto samotné krásně demonstruje ukázku cirkulární ekonomiky.

Co by pomohlo (legislativně, sociálně apod.) k lepšímu pochopení a realizaci udržitelnosti v praxi?

JH: Upřímně se setkáváme s tím, že chybí informovanost a jasný přehled o tom, co se s odpadem následně stává, jak mají být výrobky koncipovány, aby byly recyklovatelné atd. A to jak u firem, tak u lidí samotných, kteří jsou mnohdy zmatení i z toho, jak třídit svůj odpad v domácnostech. Za mě by se této oblasti měla přikládat větší váha už od útlého věku a na školách by se problematika recyklace a udržitelnosti měla jasně vysvětlovat.

Zkrátka každý si to musí vzít za své a uvědomit si, co má jaký význam. Zároveň by bylo fajn maximálně omezit green washing a nesnažit se jen marketingově vypadat jako zelená firma a přitom vědomě zatěžovat životní prostředí.

Zároveň k legislativě – pokud vyjde nový zákon, musí být možné jej dodržovat. Musí na tyto novinky být připravený celý systém. Zaměřil bych se i na inovaci a efektivitu zpracování v recyklačních centrech.