Společnost Stabilplastik, spol. s r.o. je v současnosti největším výrobcem a vývozcem přepravních palet z recyklovaných plastů v ČR. Jednou z hlavních výhod výrobků této společnosti je to, že po uplynutí jejich životnosti nebo při poškození mohou být zpět firmou odebrány k jejich zpětné recyklaci.

 

Už z představení firmy dokazuje, že udržitelnost může jít ruku v ruce s kvalitou i úspěšností. Navíc společnost nepodceňuje ani vývoj. Do spolupráce na vývoji jsou zapojeny přední české vysoké školy technického zaměření a specializovaná pracoviště zaměřená na využití recyklovaných plastů. O tom, že Udržitelnost není jen nějaké módní téma, ale nutnost, která se dotýká nás všech i čím konkrétním se v současnosti firma zabývá, ale i mnohých dalších udržitelných tématech, se SYBA news diskutoval Patrik Luxemburk, Jednatel Stabilplastik, spol. s r.o.

 

Jaký je váš osobní pohled (či pohled z pozice firmy) na udržitelnost?


PL: Přes 20 let se naše společnost orientuje na bezodpadovou výrobu s cílem dosažení uhlíkové neutrality a výrobu produktů pouze z plastového recyklátu. Udržitelný rozvoj nabírá na své důležitosti a události posledních měsíců nemohou nikoho informovaného nechat na pochybách, že bez odpovědnějšího přístupu k nakládání se zdroji je současný životní standard neudržitelný. Celosvětově dochází k nevratným procesům s dalekosáhlými dopady do budoucnosti všech. Neobávám se o přírodu jako takovou, ta si vždy poradila a poradí, obávám se ale o existenci lidstva. Změny v oblasti životního prostředí je potřeba dělat rychle a jednotně ovšem vždy se zvážením jejich dalších dopadů. Stabilplastik je v tomto směru jednou z nejodpovědnějších společností a jen nás trochu mrzí, že většímu využití našich výrobků a naplňování udržitelného rozvoje dochází především mimo území ČR. 

- Jaké body v rámci problematiky Udržitelnosti vaše firma v současnosti řeší nebo má v úmyslu řešit?
PL: Aktuálně řešíme další snižování energetické náročnosti naší výroby a od poloviny roku bychom měli být ve spotřebě elektřiny z 30% zcela soběstační z dodávek z fotovoltaických panelů. S týmem našich techniků neustále pracujeme na zlepšování našich produktů a hledání nových příležitostí pro uplatnění výrobků z plastového recyklátu. Rovněž jsme zapojeni do diskuse při přípravě některých právních norem souvisejících z novým zákonem o odpadech, které by měly vést ke vzniku dalších firem našeho typu a nárůstu kapacit pro recyklaci ČR v souladu s potřebami naší země a závazných cílů EU. Naší snahou je co nejvíce využívat druhotné zdroje, které má ČR, abychom dosáhli nejen ekologických cílů v souladu s udržitelným růstem, ale i zvyšovat surovinovou soběstačnost ČR, která je aktuálně pouze na hranici cca 20%. Aktivně hledáme i partnery v oblasti paletového poolingu, kteří by nám pomohli navýšit počet pronajímaných palet.

- Můžete uvést některé konkrétní vaše řešení, na kterém lze udržitelnost demonstrovat?
PL: Je jich hned několik. Počínaje bezodpadovou výrobou, kdy veškeré naše vstupy jsou využity pro výrobu beze zbytků, přes využívání plastového odpadu jako jediného materiálového zdroje, využívání mechanizace s minimální ekologickou stopou (elektřina, LPG) až po výrobu vlastní elektřiny z fotovoltaických panelů, kdy bychom již v tomto roce měli být z 30% soběstační v dodávkách elektrické energie. Všechny naše výrobky jsou opakovaně recyklovatelné a naši zákazníci mají recyklaci našich produktů zcela zdarma. Snažíme se tak udržet veškerý materiál v uzavřeném cyklu tak, aby celková zátěž pro životní prostředí byla minimální či vůbec žádná. Nejnověji jsme uvedli na trh tzv. chytrou paletu, která v sobě obsahuje čip, který umožňuje zákazníkům učinit jejich logistiku zcela transparentní a zároveň umožňuje využívat naše produkty na samou hranici jejich možností. Naše palety jsou bezúdržbové a odolné. Zákazníci díky chytrým paletám mají jasný přehled o tom, kolik palet opravdu pro svoji činnost potřebují a jak často jsou tyto palety skutečně využívány. Navíc chytrá paleta má v sobě další přidané hodnoty, které minimalizují počet pozdě doručeného zboží a zároveň minimalizují přepravy mrtvé váhy (přepravu prázdných palet, dohledávání palet a zboží na nich, přepravy zkaženého či poškozeného zboží,….). Jak praxe ukazuje, jsou to dosud netušené finanční úspory v řádech desítek procent a to i u firem, které byly přesvědčeny o tom, že zlepšovat již nelze. Navíc jsou to úspory s ohromným přínosem pro životní prostředí.

- Co by pomohlo (legislativně, sociálně apod.) k lepšímu pochopení a realizaci udržitelnosti v praxi?
PL: Celková evangelizace trhu. Jsme rádi, že se setkáváme s čím dál větším množstvím lidí, kteří se zajímají o udržitelný rozvoj a to překvapivě i z řad starších ročníků, kteří v této oblasti zůstávali hodně konzervativní. Ovšem rychlost změny technologií a obchodu (nárůst e-commerce) ukazuje, že jsme ve správnou dobu na správném místě. Na trhu je v tomto směru nyní obrovský potenciál navíc s velkou přidanou hodnotou pro životní prostředí. A co může být lepšího než činnost, která prospívá všem zúčastněným?