Nezávislá hodnoticí platforma EcoVadis opět ocenila společnost THIMM stříbrnou medailí za její výkony v oblasti trvalé udržitelnosti. Výrobci obalů se podařilo zlepšit výsledek z předchozího roku a s celkovým výsledkem se umístil mezi deseti procenty nejlépe hodnocených společností ve stejném odvětví.

 

V letošním hodnocení organizace EcoVadis v oblasti udržitelnosti zvýšila skupina THIMM své skóre a za dosažených 63 bodů ze 100 (loni 58/100) byla oceněna stříbrnou medailí. S tímto výsledkem se společnost THIMM umístila mezi horními deseti procenty společností zabývajících se výrobou vlnitého papíru, vlnité lepenky a obalových prostředků z papíru, kartonu a lepenky, které organizace EcoVadis posuzovala.

 

Ve všech čtyřech udržitelných tématech je THIMM výrazně nad průměrem

Hodnocené výkony v oblasti trvalé udržitelnosti firem jsou rozděleny do čtyř témat trvalé udržitelnosti, mezi něž patří životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné nakupování. Ve všech čtyřech oblastech je skupina THIMM se svým bodovým hodnocením výrazně nad průměrem daného odvětví a zvýšila svou výkonnost zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného nakupování. Tento výsledek řadí společnost THIMM mezi nejlepších 25 % ze 75 000 společností z celého světa, které organizace EcoVadis hodnotila.

 

Slovo vedoucího podnikové strategie a marketingu

 „Výsledek podtrhuje důležitost společenské odpovědnosti v naší firmě. V naší vizi trvalé udržitelnosti předvídáme a řešíme ekonomické, ekologické a sociální výzvy,“ vysvětluje Michael Weber, vedoucí podnikové strategie a marketingu skupiny THIMM. „Výkony v oblasti trvalé udržitelnosti jsou důležitým faktorem pro udržitelné firmy, stejně jako transparentní komunikace tohoto tématu,“ pokračuje Weber. „Na základě informací, které poskytujeme na mezinárodně uznávaných platformách, si naši zákazníci mohou sami udělat nezávislý obrázek o společnosti THIMM.“ Informace o udržitelném vývoji shrnuje firma již od roku 2014 do zpráv o trvalé udržitelnosti. „I od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že budou uskutečňovat a dodržovat sociální a ekologické standardy. Obsáhlé směrnice k etickým kritériím jsme proto zakotvili v Kodexu chování," vysvětluje Weber. EcoVadis je uznávaná a nezávislá hodnoticí platforma, která zkoumá společenskou odpovědnost podniků podle mezinárodních standardů trvalé udržitelnosti, jako jsou úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) nebo standard Global Reporting Initiative (GRI). Jedním z cílů je zprůhlednit výkonnost firem v oblasti společenské odpovědnosti pro obchodní partnery. Společnost EcoVadis také zároveň pomáhá zúčastněným firmám zlepšit jejich výkony v oblasti udržitelného rozvoje