Společnost KURZ patří mezi světové leadery v oblasti výroby folií na všechny typy ražby. Razící folie jsou dlouhodobě vnímány jako výrazný estetický a často i bezpečnostní prvek. Řada spotřebitelů a bohužel i často uživatelů obalů folie s udržitelností moc nespojuje, i když právě ony k udržitelným naopak patří.

 

Proč KURZ folie lze směle zařadit mezi udržitelné záležitosti? Jaká klišé o nich často velmi nesprávně panují? Případně ale i zhodnocení vlastního obecného pohledu na udržitelnost – to je jen pár otázek a námětů, o kterých jsme si povídali v rámci našeho newsletteru se Svetlanou Holečkovou, Business Development, PR and Marketing Manager LEONHARD KURZ South-East Europe. Téma bylo široké a Světlana je velmi komunikativní, vstřícná i dobře informovaná, vše se bohužel na stránky dnešních SYBA news nedostalo, ale alespoň to podstatné ano.

 

-          Jaký je váš osobní pohled na udržitelnost?

 

SH: Toho slova jsem trochu přesycena a věřím, že nejsem sama. Za udržitelnost se dnes schová vše, co bylo dříve například efektivní a úsporné. Dle mého názoru je lepší být konkrétní, než vše zobecňovat jedním trendovým slovem. Rozhodně nechci udržitelnost zlehčovat a je velmi pozitivní, že její důležitost roste. Osobně jsem v souladu s pohledem naší firmy na udržitelnost a to, že ji vidíme hlavně v myšlence uvažování o životním cyklu. Mám tím na mysli, že přebíráme plnou odpovědnost za produkt od jeho „početí“, zrodu, zpracování až po jeho likvidaci nebo transformaci. Nejde ale jen o samotný produkt, ale o výrobní proces i proces zpracování u zákazníka. Jako spotřebitel bych takový přístup uvítala od všech výrobců. A dá se lehce přenést i do osobního života.

 

-          Jaké body v rámci problematiky Udržitelnosti vaše firma v současnosti řeší nebo má v úmyslu řešit? Můžete uvést některé konkrétní vaše řešení, na kterém lze udržitelnost demonstrovat?

 

SH: Pro vyjmenování všech bychom asi potřebovali více prostoru. Zkusím to ale vysvětlit právě na zmíněném životním cyklu našeho produktu – ražební fólie v několika krocích.

KOMUNIKACE:

Snažíme se laikům (odborníci samozřejmě ví) vysvětlit, že ražební fólie není ve skutečnosti plast, který se aplikuje na obal, ale pouze povrchové zušlechtění obalů dekoračními transferovými vrstvami. Na finálním produktu tedy není žádný plast, pouze tenká dekorační vrstva s obsahem hliníku 0,02 mikronu. Pro srovnání, obsah hliníku v ražbě je pětkrát menší než u metalizovaného papíru a až desetkrát menší než v metalické barvě. Ražba je bezesporu nejatraktivnějším typem zušlechtění a navíc má nejmenší dopad na materiál ve srovnání s jakoukoliv jinou metodou dekorace. Důležité je to proto, že právě množství použitého materiálu má přímý dopad na způsob, jakým můžete recyklovat, odbarvovat nebo kompostovat. Opět obecně používaný pojem recyklace, kdy snad už vše je dnes recyklovatelné. Ale jak snadno? Ražba se při průmyslovém odbarvování oddělí z papírových vláken a ty mohou být bez problémů dále využity.

VÝROBNÍ PROCES: 

Nakupujeme pouze suroviny, ze kterých vyvíjíme a vyrábíme vlastní receptury. Suroviny prochází přísnou vstupní kontrolou (testy na obsah těkavých látek, uhlovodíku, kadmia, olova, rtuti nebo šestimocného chromu) a od našich dodavatelů vyžadujeme prokázání jejich původu a obsahu u těch, které jsou klasifikovány jako konfliktní. Z mezinárodního měřítka jsou výrobní standardy stanoveny již díky certifikaci environmentálního managementu (DIN ISO 14001) a udržitelného hospodaření s energií (DIN ISO 50001). Ve všech výrobních závodech v Německu již využíváme 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů a část této energie vyrábí naše solární panely. Ve výrobním závodě v Číně jsme rozšířili jejich plochu již na 20.000 m2. S dalšími kroky se tak postupně přibližujeme k našemu cíli: CO2 neutrální výrobě. Při regeneraci tepla a zbytkové energie z výroby dosahujeme účinnosti až 95% a množství emisí je na úrovni pouhých 15% z celkového množství povolených emisí. A v neposlední řadě díky vlastní konstrukci nejširších výrobních strojů můžeme vyrábět produkty s minimální náročností na spotřebu energie a nejnižší uhlíkovou stopou v našem oboru. To vše se nám nepodařilo za noc, ale za posledních ca 45 let. Bude to znít jako klišé, ale za vším stojí hodnoty naší rodinné firmy, které nejsou lhostejní lidé a prostředí, ve kterém pracují a žijí.

 

PROCES ZPRACOVÁNÍ – RAŽBY PŘÍMO V TISKÁRNĚ

Ražba je suchý proces a k její aplikaci (uvolnění dekoračních vrstev z nosného PET) stačí teplota a tlak. Na rozdíl od tisku nebo lakování je bez sušení (bez emisí), bez rozpouštědel, bez vody.

 

ODPAD

Odpadem po ražbě je PET nosič v tloušťce 12 mikronů, který zůstává v cyklu průmyslového odpadu. Jako jedinému výrobci ražebních fólií se nám v roce 2020 podařilo rozjet v pilotním provozu vlastní recyklační centrum ve Fürthu v Německu, které zpracovává PET fólii ve vysoce kvalitní granulát pro další plastikářskou výrobu. Do budoucna budeme pracovat na rozšíření recyklačních center pro zpracování co možná největšího množství zbytkového PET z ražebních fólií.

 

-          Co by pomohlo (legislativně, sociálně apod.) k lepšímu pochopení a realizaci udržitelnosti v praxi?

SH: Je nutností výrobních firem brát v úvahu nejen svůj produkt, ale také podmínky, za jakých jej vyrábí, distribuují nebo likvidují. Zpracovatelé/spotřebitelé by si pak měli uvědomit, že zavádění nových technologií, vývoj nových produktů a inovace, které s dlouhodobou udržitelností souvisí, mají také své ekonomické požadavky. Je proto logické, že nejlevnější produkty nebudou pravděpodobně splňovat ty nevyšší ekologické standardy. Týká se to nejen polygrafie.