Studená ražba, ať v konvenční či digitální podobě, přinesla do designu řadu mnohých možností. Oblíbena je v segmentu potravin, nápojů i dárků. A není vůbec divu. Vedle excelentního leskua zajímavých efektů, každý z uživatelů ocení i výborný poměr cena/výkon.

Do nedávna však její realizace byla spojena především s velmi kvalitními lepenkami. Nyní společnost KURZ nabízí možnost této technologie i na lepenky z recyklátu.

 

Poptávka po lepenkách z recyklátu stoupá, jeden z hlavních důvodů je akcent na udržitelnost a s tím související cirkulární ekonomiku. Na druhou stranu však obal prodává a spotřebitel ho chce mít co nejatraktivnější. A právě zde se dostává ke slovu zušlechťování, tedy i ražba.

 

KPS SX+  přináší do oblasti studené ražby novou kvalitu

Technologie KPS SX+ je unikátní v tom, že vedle skládačkových lepenek vysoké kvality, je technologie možné uplatnit i při dekoraci hladkých skládačkových lepenek z recyklátu. Technologií na principu Cold transfer je možné pracovat s produkční rychlostí až 20 000 archů za hodinu. Obecně lze shrnout, že studená ražba nemá omezení co se týče designu, vyznačuje se všestranností a dokonalým zvládnutím vykreslení ostrých hran.

 

Studená ražba jako velmi udržitelné řešení

Při studené ražbě lze dosáhnout přesného registru soutisku stejně jako u barevného tisku na ostatních tiskových věžích. Technologie KURZ je založena na ultratenké suché vrstvě, která tvoří design (1,5 až 3 μm). Dekorační vrstva (hliník a suchý lak) je na extrémně tenkém 12 μm polyesterovém nosiči (PET), který je po přenosu dekorační vrstvy odstraněn a zůstává v cyklu průmyslového odpadu. Nedochází k laminování a na produkt se fólie nepřenáší. Toto je zásadní benefit pro majitele značek i výrobce, kteří hledají změnu v rámci udržitelnosti. Zatím, co obaly z metalických archů obsahují plast, při zušlechtění ražbou žádný plast na obale nezůstává. Je tedy možné jej recyklovat a obal udržet v životním cyklu papíru.

Vysoká kvalita na recyklátu nezměněna

Kromě zachované úrovně vysokého lesku se vyznačuje i excelentní přilnavostí, vysokou opacitou i možností přenosu velmi jemných rastrů. Své uplatnění vedle již uvedených průmyslových odvětví, najde určitě i v segmentu farmaceutického průmyslu či v obalech pro potravinové a vitamínové doplňky.

 

Více o technologii KPS SX+ najdete zde.