Společnost Carlsberg pokračuje dále ve svých udržitelných aktivitách. V měsíci září společnost oficiálně oznámila podrobnosti o další ze série udržitelných inovací. Díky novému konceptu nazvanému SnapPack firma odhaduje, že by mohlo dojít k redukci plastového odpadu až o 1200 tun ročně, což odpovídá asi 60 milionům plastovým taškám.

Novou technologií je vytvoření multipacku z 6 plechovek, kde obalový set je vytvořen slepem. Tento koncept se v pivním průmyslu vyskytuje úplně po prvé. Díky substituci plastu za „pouhé“ lepidlo dochází k úspoře při porovnání s běžnými srovnatelnými multipacky v sekundárním balení až o 76%. SnapPack je přitom jen jednou hned z několika udržitelných novinek, které letos na podzim Carlsberg představil.

Cradle to Cradle design

Cradle to Cradle (C2C) je biomimetický (Biomimetika je vědní obor ), který zkoumá zajímavá konstrukční řešení v přírodě u živých organismů a snaží se je napodobit a využít k vývoji nových vynálezů či technických řešení) přístup k designu produktů a systémů. V případě obalů se tedy nejedná jen o jejich funkčnost, ale i o to, aby celý systém byl udržitelný, s maximální redukcí odpadu. Carlsberg patří k významným C2C inovátorům a letošní inovace nejsou jeho zdaleka prvními počiny. Firma již před třemi lety zahájila tříletý projekt s obalovou společností ecoXpac, za spolupráce inovačního fondu Dánska a Technical University of Denmark. Cílem je vyvinutí biologicky odbouratelné a z organických materiálů vyrobené lahve. 

Z příkladů dalších „zlepšováků“

V rámci C2C začala společnost používat i patentovaný typ stříbrných inkoustů, které u etiket a obalů zlepší jejich recyklovatelnost. Inovací jsou i nové typy uzávěrů, které odstraňují kyslík, čímž u piva zlepšují životnost a uchovávají čerstvost.

V rámci dalších plánovaných udržitelných inovací společnost uzavřela nové strategické partnerství s dánskou ekologickou organizací Plastic Change