Výrobci nápojových kartonů patří dlouhodobě k firmám s environmentální i celospolečenskou zodpovědností. Všichni majoritní výrobci těchto materiálů a následně obalů používají na výrobu skládačkové lepenky (které je v průměru v kompozitním obalu okolo 75%) jen dřevo, které je certifikováno FSC logem. S dalším snižování uhlíkové stopy v životním cyklu obalu přišla společnost Combibloc.

SIG Combibloc patří společně se společnostmi Tetra Pac a Elopack k nejvýznamnějším výrobcům nápojových kartonů. Ty jsou v současnosti vyráběny jak pro aseptické (obvykle s Al vrstvou), tak i pro neaseptická balení (kombinace kartonové vrstvy a plastu, nejčastěji PE, bez Al bariéry).

Combibloc, mléko a Carrefour

Carrefour je jeden z největších distribučních řetězců v Evropě. Ve Španělsku nabízí 1l balení mléka v aseptickém kartonu combibloc EcoPlus. Nejnovější verze obalu je vyráběna s významnou úsporou CO2 v porovnání se stávajícími obdobnými typy obalů.

Enviromentální combibloc EcoPlus

CO2 úspora představuje až 28%. Nový obal je kompozitního charakteru, kde majoritní složkou je karton (80%) certifikovaný logem FSC, jako bariérová vrstva vůči ztrátě aromatu a vlhkosti je použit PE, ten je zvenku i zevnitř nanášen ve velmi tenké vrstvě.