FEFCO (Evropská federace výrobců vlnité lepenky) ve své PR zprávě oznámila uvedení své Příručky osvědčených postupů pro zlepšenou energetické účinnosti při výrobě vlnité lepenky. Nová příručka je výsledkem spolupráce mezi FEFCO Sustainable Manufacturing Workgroup a RISE Bioeconomy&Health.

 

Nová příručka poskytuje praktické návody uplatnitelné v procesu zvlňování a zpracování papíru na vlnitou lepenku. Tvůrci zde představují i soubor osvědčených strategií a technik

 jak zvýšit energetickou účinnost při výrobě vlnité lepenky v souladu s plánem Climate Neutrality Roadmap 2050, jehož je FEFCO iniciátorem.

 

Publikace v souladu s Plánem klimatické neutrality FEFCO

V příručce se čtenář seznámí s různými aspekty výroby či s přeměnami současného  energetického řízení se zaměřením na krátkodobá (obvykle 1 až 3 roky), realizovatelná řešení. Implementací doporučených opatření v příručce mohou výrobci a zpracovatelé vlnité lepenky dosáhnout značné úspory energií, snížení emisí uhlíku a zvýšení provozní energetické účinnosti.

Publikace je v souladu s Plánem klimatické neutrality FEFCO (Climate Neutrality Roadmap 2050). Cílem FEFCO je podporovat společnosti při snaze o optimalizaci výroby i snižování energetické náročnosti, a tím přispět k udržitelné budoucnosti.

 

Energetická účinnost posiluje ekonomickou životoschopnost

„Upřednostňování energetické účinnosti je prvořadé pro posílení ekonomické životaschopnosti a ochrany životního prostředí udržitelnost v průmyslu výroby vlnité lepenky,“ řekla Eleni Despotou, FEFCO Director General.

 

Příručku lze prohlédnout zde