GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica (Grafobal) poskytol Strednej odbornej škole technickej Jozefa Čabelku - organizačnej zložky Spojenej školy Holíč, elektrickú gilotínovú rezačku model IDEAL 4350 s príslušenstvom. V polygrafickej dielni školy doplnila už skôr Grafobalom venovaný rezací ploter a nažehlovací lis. Poskytnuté populárne a užívateľsky obľúbené polygrafické zariadenia majú možnosť využiť pre praktickú prípravu najmä budúci operátori tlače. Zručnosti a návyky pre svoje povolanie si rovnako, ako napríklad študenti so zameraním na logistiku, osvojujú aj počas odbornej praxe v Grafobale.

 

„Odborníci, počas štúdia dostatočne pripravení pre prax, sú významnou posilou našich závodov. Náročnosť prípravy špecialistov ale aj príťažlivosť práce v polygrafii zvyšuje v súčasnosti modernizácia a digitalizácia. Dnes by sa objaviteľ sériovej tlače Gutenberg čudoval, kam jeho vynález dospel a čo všetko si dnes vyžaduje tlačiarenské remeslo osvojiť. Od toho, akých odborníkov nám pripraví školstvo, pritom do veľkej miery závisí i
konkurencieschopnosť a budúcnosť našich závodov“. Pripomenul, okrem iného, v súvislosti s významom desaťročnej zmluvnej pomoci pri príprave študentov Ing. Richard Kohút predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Grafobalu.

 

„Chcem veľmi pekne poďakovať za spoluprácu, ktorú máme s firmou Grafobal a verím, že do budúcnosti bude ešte intenzívnejšia.“ Uviedol pri prevzatí rezačky riaditeľ Spojenej školy Holíč PhDr. Jaroslav Krajčovič, PhD.
Jubilujúcu, storočie pôsobiacu, Strednú odbornú školu technickú v Holíči spája s donorstvom aj medzinárodne uznávaný vedec, rodák z Holíča profesor Jozef Čabelka, ktorého meno škola nesie. V minulosti poskytol vlasti prístroje a zariadenia za 200 tisíc dolárov. Užšia spolupráca školy a skalického Grafobalu sa tiež na základe vzájomnej zmluvy o poskytovaní odbornej praxe rozvíja od roku 2014.

 

Ďalšie informácie získate od:

Marián Gaža

GRAFOBAL, akciova spolocnost

+421 903 216120

 

e-mail: gaza@grafobal.sk

http://www.grafobal.sk