V průběhu každoročně konané Henry Stewart NY conference byl velký zájem věnován i aplikacím DAM (digital asset management (DAM), čili správa digitálních zdrojů). V publikačním průmyslu se dnes snaží prosadit řada souvisejících technologiíV případě DAM se nejedná o nic jiného, než využití databázových systémů pro správu elektronického obsahu v oblasti (nejenom) publikování. 

Během konference probíhala i soutěž Great DAM Bake Off, kde dodavatelé DAM - včetně společnosti DALIM SOFTWARE, představili řadu krátkých a soustředěných demo verzí či aplikací, které se zabývaly konkrétními případy podnikání.

Co je DAM

Cílem DAM je, že spravované zdroje musí být vždy k dispozici i za odlišných podmínek.  Odpovídající softwarové a hardwarové prostředky zde slouží k archivaci, sledování, managementu a publikování nejrůznějších publikačních podkladů, kterými jsou zejména text, ilustrace, fotografie, loga, předlohové stránky, šablony, vysázení dokumenty, PDF soubory, skripty, ale i animace, zvuk a video (DAM systémy určené pro uvedenou oblast se, vzhledem k typu obsahu, který spravují, označují též někdy jako systémy pro Digital Media Asset Management). 

Živá presentace SW

Každá společnost měla během soutěžního fóra deset minut na představení skutečných demo produktů, které musely splňovat řadu předem daných témat. Mezi nimi byl i kvalitní a rychlý import/export dat souborů různých velikostí i formátů (MP4, JPG, IDD, PDF atd), rychlé vyhledání textu a metadat, vzájemné propojení různých aplikací, publikování výsledků na různých kanálech, včetně sociálních sítí atd. K nejúspěšnějším patřil SW Dalim od společnosti DALIM SOFTWARE GmbH.