Kodak GCG je firmou s celosvětovou působností v oboru předtiskové přípravy a tisku, na českém trhu ji representuje společnost Amos. Vedle nových bezprocesních desek Sonora, bylo představeno v druhé polovině května na mezinárodní konferenci (Nejen) o ofsetu i unikátní digitální řešení pro tisk, Kodak NexPress.

Kodak GCG je technologickou firmou, která nabízí ucelené řady digitálních malonákladových tiskových systémů pro vysoce kvalitní tisk jak černobílých, tak barevných tiskovin, zejména v oblasti tisku kvalitních, ale objemem nižších nákladů nevhodných pro ofset, případně tiskovin s aplikací personalizace, typicky personalizovaných katalogů, fotoalb, personalizovaných obalů časopisů, speciálních loterií a dalších malonákladových aplikací, požadující kvalitní tisk a kvalitní barevné podání.

Kodak NexPress

Digitální tiskové zařízení Kodak NexPress 2100+ pracuje s rozlišením 600dpi, čtyřmi barevnými agregáty a pátou věží buď s doplňkovou barvou nebo speciálním "suchým lakem". Pracuje rychlostí 2100 formátů A3 barevnosti 4/0 nebo 5/0 za hodinu. Pracuje s velice širokým spektrem tiskových substrátů v gramáži od 60 do 350g/m2 v maximáním formátu archu 350mm x 470mm. Vedle Kodak NexPress 2100+, společnost nabízí i další typy tiskáren tohoto typu – (řada 2500, S3000, M700).

Přidaná hodnota „suchého“ laku

Uvedená tisková zařízení lze doplnit o "lakovací jednotku" NexGlosser. Jedná se o samostatnou off-line lakovací jednotku. Výstupem je "suchým lakem" opatřená tiskovina s UV ochranou a vysokým leskem bez reliéfu digitálního tisku. Pracuje rychlostí 17,5 formátů A3 za minutu s tiskovými substráty v gramáži od 120 do 350g/m2 v maximáním formátu archu 356mm x 520mm, které byly opatřeny "suchým lakem" v tiskové jednotce Kodak NexPress 2100 nebo 2500. Tloušťka laku závisí na použitém typu substrátu.