V kategorii Dárky zvítězily celkem tři z přihlášených obalů. Vedle zajímavých designů, tato kategorie ukázala, že i samotná oblast dárků, jinými slovy cílová skupina se rozšiřuje o fenomén ve spojení se sociálními médii. Pokud chce výrobce zaujmout influencera, musí být nejenom originální, ale i praktický.

 

Zajímavostí kategorie Dárků je i beze sporu v letošním ročníku fakt, že všechny dárkové obaly byly na tekuté produkty, i když značně různorodého charakteru. Dalším společným znakem byl materiál, všichni vítězové v kategorii Dárky byly z lepenky, i když značně rozdílné.

 

Vedle společných prvků, byly i ty rozdělující

Naopak prvkem, který byl rozdílný, bylo designové zpracování.  U zajímavých designů porota tedy mohla ocenit jak velmi sofistikované tiskové provedení, tak naopak ohromně zdařilou jednoduchou pérovou kresbu či propojení digitálního procesu v podobě personalizace s propojením do laserového výseku.

 

Kdo jsou vítězové?

Jako u předchozích kategorií, i v kategorii Dárky, nás podrobné představení vítězných exponátů teprve čeká, až po slavnostním předávání cen. Dnes jen malá ochutnávka pro ukojení zvědavosti :-).

U dárkové balení piva VOLT zvolil přihlašovatel DS SMITH PACKAGING CZECH REPUBLIC velmi šťastně hnědý typ pérové grafiky na hnědém podkladu, výsledkem je překvapivě silný a výrazný design. Na světový úspěch produktu borovička Domovina, navázal DADS Advertising vytvořením nestandardního minitrojpacku s výraznou měděnou ražbou  pro hotely a suvenýrové obchod. THIMM THE HIGHPACK GROUP šel vysloveně moderním HITECH směrem jak z hlediska účelu obalu, tak i jeho technologickým vytvořením. Výsledkem je velice zdařilý personalizovaný balíček s Activia shoty pro influencery, kde je do komunikace zapojen i laserový výsek.