Značky Kenco, Douwe Egberts a L'OR společnosti JDE Peet uvedly v 1. čtvrtletí letošního roku na trh ve Spojeném království a Irsku nové papírové obaly jako náhradní náplně na kávu. Tyto obaly odpovídají současnému trendu, který je zaměřen na šetrnější typy recyklace a znovuvyužití materiálu na další typ obalu.

 

Papírový obal v podobě náplňového obalu navíc vytváří udržitelnější ekosystém na trhu rozpustné kávy tím, že podněcuje spotřebitele opětovně používat stávajících skleněných nádob, případně cínových dóz, jako trvalých obalů, do kterých se káva z náplňového obalu přesypává. Obecně lze konstatovat, že káva z těchto nových papírových obalů bude generovat nejnižší uhlíkovou stopu v rámci stávající řady produktů JDE Peet.

 

Papírový náhradní obal poskytuje dostatečnou ochranu

Společnost JDE Peet  se obrátila se svým požadavkem na výrobce Constantia Flexibles. Výsledkem jsou nové papírové náplňové obaly, složené z 85 % z papíru, účinně poskytují vysokou bariéru proti kyslíku a vlhkosti. Samozřejmostí je i záruka bezchybného  těsnění, která je nezbytná pro zachování čerstvosti kávy. Tím i papírový obal kávě poskytuje potřebnou bariéru proti ztrátě aromatu.

 

Ekologická zodpovědnost výrobce obalů i uživatele řešení

Kromě funkčních předností jsou tyto obaly také navrženy s ohledem na ekologickou odpovědnost a jsou snadno recyklovatelné ve standardních tocích papírového odpadu, pokud jsou k dispozici. Konstrukce byla také certifikována jako recyklovatelná, a to přímo Konfederací evropského papírenského průmyslu (CEPI). Nahrazením stávajících obalů těmito papírovými sáčky JDE Peet’s nastartoval další krok udržitelných postupů v kávovém průmyslu. Jedná se nejenom o významný skok směrem k ekologicky šetrnějším řešením, ale řešení nastavuje i moderní standard pro další hráče na trhu.