Třídenní (8. – 10. 11.) nápojový veletrh Brau Beviale proběhl již tradičně na norimberském výstavišti. A organizátoři mohou být s návštěvností i průběhem veletrhu v tomto ročníku více než spokojeni. V současnosti veletrh čeká roční pauza, takže se můžeme zatím jen dohadovat, čím bude následující ročník 2018 odlišný či inovovaný od toho letošního.

Během 3 dnů veletrh letos navštívilo více než 38 000 návštěvníků, z toho cca 16 000 bylo zahraničních. Oborově na veletrhu nechyběl pohled nejenom na výrobní technologie či suroviny, ze kterých se nápoje (tedy především pivo) připravuje, ale zastoupen byl i segment logistiky a marketingu. Nechyběly pochopitelně ani obaly.

Vystavovatelé národního i globálního charakteru

Odborná veřejnost měla určitě z čeho vybírat. Na výstavní ploše norimberského výstaviště bylo 1 118 vystavovatelů z celkem 52 států světa. Největší podíl vystavovatelů mělo domácí Německo (586), ale silné zastoupení měla i Velká Británie, Česká republika, Holandsko, Rakousko či Belgie.

Doprovodné akce nechyběly

Velmi kladně byl hodnocen první ročník EXPORT FORUM German Beer, který se konal den před zahájení veletrhu. Nechyběly však ani další akce v podobě symposií, diskuzních fór i platforem nebo seminářů či řízených setkáních. V rámci speciálního ceremoniálu byla udělena i cena Bayerischer Bierorden 2016 (Bavarian Beer Award).

Tradičně došlo i k udílení cen za nejlepší pivní nápoje v rámci European Beer Star 2016.
2 103 piv z celého světa hodnotilo 120 předních
specialistů. Jak se hodnotilo slovem i obrazem najdete zde.