Letošní Stříbrnou cenu předsedkyně poroty získalo sofistikované obalové řešení ADAPT. Ostatně  komplexní řešení, která splňují zadání od A až po Z a často i něco navíc, jsou pro přihlašovatele a nyní již nositele ocenění, společnost Van de Velde Packaging Unipap, charkteristické.

 

Přidaná hodnota obalového řešení ADAPT se skrývá v jeho adaptabilní výšce. Výšku tohoto paletboxu je možné, díky specificky navrženým uzamykacím prvkům, variabilně teleskopicky měnit v rozpětí až 500 mm. Obal se tímto stává univerzální pro větší škálu balených produktů s odlišnými rozměry, na které se vždy ochotně adaptuje. Uvolněný prostor je pak možné využít pro nastohování dalšího ADAPTu a tím optimalizovat přepravní výšku paletového místa a přepravní náklady.

Za tým engineeringu společnosti odpovídal na dotazy SYBA blog NEWS Ivo Čáslavský, Senior Product Developer, Van de Velde Packaging Unipap a.s.

 

 

-        Můžete trochu více odtajnit práci na vítězném obalu?

IČ: Obalové řešení ADAPT bylo vstupním projektem k započetí spolupráce s novým zákazníkem. Stávající obaly, které závod používal, byly zastaralé a nesplňovaly požadavky nutné k rozvoji společnosti (jednocestné obaly, časově a prostorově náročná kompletace…). U každého úspěšného řešení je třeba otevřená komunikace se zákazníkem k analýze jeho potřeb a k návrhu optimálního řešení. Zákazník nám v tomto směru vyšel vstříc a společně jsme dosáhli funkčního obalového řešení.

 

 

-        Co si na oceněném obalu ceníte nejvíce?

IČ: Nejcennější pro nás je spokojenost zákazníka a konstrukční stránka obalu, která kombinuje variabilní výšku obalu se zachováním možnosti stohování. Výška obalu se přizpůsobí jak typu baleného výrobku tak prostoru při přepravě a umožňuje maximální využití přepravního objemu.

 

-        Zkuste 3 - 5 slovy nadefinovat základní body, které charakterizují vaší společnost

IČ: The full package in packaging.

 

-        Jaký je váš názor na udržitelnost? Byla kritéria udržitelnosti nějak využita i při tvorbě vítězného obalu?

IČ: Udržitelnost je pro všechny velkým tématem a my nejsme vyjímkou. Při vývoji obalového řešení jsme se snažili maximálně omezit vstup plastikových částí a nahradit je přírodními materiály. Například plastové spojky, které se přímo nabízely pro spojení ringů jsme nahradili dřevěnými, laserem řezanými prvky, které spojují ringy a zároveň roznáší váhu při stohování. Další krok k zelenější cestě bylo vyřazení jednocestných obalů a jejich nahrazení cirkulárním řešením ADAPT, čím jsme snížili spotřebu materiálu, prostoru a pohonných hmot.

 

-        Co pro vás znamená ocenění Obal roku?

IČ: Obal roku je pro nás otázka prestiže a možnost prezentovat nejen stávajícím zákazníkům inovativní obalová řešení od vývojového týmu Van De Velde Packaging Unipap.

 

-        Uvažujete o účasti v dalším OR? Proč ano, proč ne?  

IČ: Jsme rádi, že oproti minulým ročníkům se letošní Obal roku vrátil k průmyslovým obalům a k jejich inovativním, konstrukčním řešením. Příští rok na viděnou!