První říjnový čtvrtek není jen ve znamení večerního předávání cen OBAL ROKU, ale je věnován již tradičně i významnému kongresovému dění v podobě dalšího ročníku PackSummit. Jak vždy není nouze o zajímavá témata i přednášející. Letošní kongres je věnován především tématům související s rychlými sociálními a technologickými proměnami a jejich dopady (nejenom) na obaláře.

PackSummit 2018 je svým pojetím (top setkání nezávislých expertů, výrobců obalů, výrobců baleného zboží, logistiků, brand manažerů, nákupčích retailu a širokou odbornou veřejnost zejména z Česka a Slovenska) významnou obalářskou středoevropskou akcí a na tomto trhu si již své odborné renomé vybudoval a nadále si stále zachovává, pokud se obsahové nabídky týče, i vysokou úroveň profesionality.  Podobně jako i loňský ročník, bude i ten letošní probíhat v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze 4. Místo je zvoleno záměrně, nejenom vzhledem k zaměření akce, ale i proto, aby bylo strategicky výhodné pro návštěvníky z celé republiky. Blízkost dálnice a dostatek parkovných míst byl oceňován všemi, kdo musí používat po Praze automobil (což byli téměř všichni zúčastnění J).

Potraviny i exportní obaly

Z hlediska vlastních obalů je kongres orientován především na potraviny a přepravní typy balení. Chybět nebudou příspěvky i na související legislativní, environmentální i výrobně technologickou problematiku. Chybět nebude ani exkurze do světa nových typů obalů (především aktivní  a inteligentní balení, biodegradabilní obalové materiály atd.). Ostatně některá témata již byla „odtajněna“ v nedávné minulosti i v rámci našeho obalového blogu.

Zítřek začne, když si jej vytvoříte

Tento mezititulek, který je zároveň názvem presentace Cornelia Fehlner, NürnbergMesse, vyjadřuje navíc i tématickou podstatu druhé poloviny přednášek, které jsou zaměřeny na proměny moderní společnosti a s tím souvisejícími výzvami, ale i úskalími, které s sebou tyto změny nesou. Automatizace, robotizace výroby obalů a balení; internet věcí (IoT), myšlení a zákaznické chování generací X, Y a Z či hojně diskutovaná problematika virtuální měny – to je jen část témat, které musí řešit průmysl i spotřebitel napříč celým sociálním spektrem a která budou na kongresu nejenom presentována, ale očekává se od nich jistě i hojná diskuze zúčastněných posluchačů.

 

Kompletní program i možnost registrace na kongres najdete zde