Společnost EcoCortec® patří k největším evropským výrobcům plastových fólií VpCI® / VCI. V současnosti se začala firma angažovat i v rámci celoevropské iniciativy na sběr a recyklaci použitých antikorozních folií a sáčků s VpCI®. Jedná se o první recyklační program tohoto typu, který byl realizován v Evropě.

EcoCortec® je výrobcem aktivních folií s ochranou proti korozi, které se používají po celém světě k ochraně kovových částí a zařízení před korozí během skladování a přepravy. Společnost nyní v Chorvatsku vytvořila plastové recyklační centrum, které bude sloužit jako komplex recyklace plastů pro zákazníky společnosti EcoCortec. Folie Cortec na našem trhu dodává společnost TART.

VpCI inhibitory

Vypařovací inhibitory koroze VpCI (Vapor Phase Corrosion Inhibitors, tj. inhibitory koroze v plynné fázi) jsou vyráběny firmou Cortec Corporation. Označení VpCI navazuje na dnes již všeobecně rozšířené VCI (Volatile Corrosion Inhibitors). Aplikace i odstranění VpCI inhibitorů jsou výrobní operace vyznačující se minimální pracností a mimořádně nízkými výrobními náklady. V porovnání s jinými způsoby ochrany proti korozi je to jedna z nejdůležitějších výhod. Touto cestou lze eliminovat mnoho nadbytečných provozních kroků, jako čištění, odmašťování, odstraňování rzi, moření, pískování a používání dalších operací.

Plastic Recycling Project

V rámci projektu "Recyklace plastů" místo placení velkého množství peněz na likvidaci plastu, budou nyní zákazníci společnosti EcoCortec mít možnost posílat použité folie a sáčky zpět do chorvatského závodu, kde budou plně recyklovány. Závod je nyní v procesu výstavby další výrobní haly, která zvýší své výrobní kapacity.