Skupina Geis v roce 2023 díky přelomové akvizici významně rostla a dosáhla obratu 1,89 miliardy eur. Česká část skupiny i přes obtížné podmínky na trhu vygenerovala obrat přes 5 miliard korun. Nyní se celá skupina soustředí na další prohlubování spolupráce s Quehenberger Logistics.

 

Historický růst – toho skupina Geis dosáhla většinovým převzetím společnosti Quehenberger Logistics v uplynulém finančním roce 2023. Zatímco v roce 2022 skupina zaznamenala obrat ve výši 1,335 miliardy eur, v roce 2023 tato hodnota vzrostla na 1,89 miliardy eur. Skupina Geis nyní zaměstnává přibližně 9 700 pracovníků ve 13 zemích.

V České republice dokázala skupina Geis i navzdory výrazně nepříznivému vývoji na trhu potvrdit svoji silnou pozici mezi leadery logistického trhu a dosáhla obratu přes 5 miliard korun. Daniel Knaisl, jednatel Geis CZ, SK a PL to komentuje: „Takový výsledek v nelehkém období ekonomického poklesu potvrzuje dlouhodobou stabilitu naší společnosti, která je klíčovým prvkem pro dosahování úspěchu v našem regionu.“

 

Dobré výsledky navzdory obtížnému tržnímu prostředí

Určité segmenty logistiky sice zaznamenaly pokles, ale díky růstu v ostatních oblastech se společnosti Geis podařilo dosáhnout dobrých výsledků. Geis nabízí široké spektrum logistických služeb, což jí umožňuje diverzifikovat své portfolio a úspěšně reagovat na tržní výzvy.

Obtížné tržní podmínky s klesajícími objemy a nízkými přepravními sazbami v důsledku pokračujícího hospodářského poklesu se projevily zejména v segmentu Air + Sea. Po boomu souvisejícím s pandemií v letech 2021 a 2022 zásadně poklesly sazby za nákladní dopravu u námořních a leteckých společností.  

Segment silniční přepravy zaznamenal v důsledku ekonomické situace stagnaci tržeb, ale celkově zůstal na dobré úrovni. Segment skladových logistických služeb, v němž skupina Geis nabízí svá smluvní logistická řešení, dosáhl ve skupině Geis dvouciferného procentuálního nárůstu tržeb – k tomu přispěly nové projekty a prodloužení stávajících kontraktů. Společnost Geis hodlá oblast skladové logistiky rozvíjet i v budoucnu.

 

Pokračování procesu transformace

Před rokem převzala skupina Geis většinový podíl ve společnosti Quehenberger Logistics. Tato dosud největší akvizice v historii Geis otevírá oběma společnostem mnoho nových perspektiv. Skupina Geis tímto převzetím dokončila důležitý krok ve své strategii expanze do jihovýchodní Evropy. „Významně jsme rozšířili naši přítomnost na těchto trzích a naši zákazníci mohou využívat vysoce profesionální síť i v tomto regionu,“ říká Knaisl. Firmy společně rozvíjí a realizují společnou strategii a prosazují princip „Best of both“ ve všech nabízených službách. Společně plánují také intenzivně investovat do udržitelnosti, digitalizace a automatizace, ale i do pozemků a budov.