Mondi je přední globální obalový a papírenský koncern, který svým zákazníkům a spotřebitelům přináší radost inovativními a udržitelnými obalovými a papírenskými řešeními. Kromě jiných mezinárodních ocenění, společnost získala hned tři ceny v prestižní české soutěži Obal roku. Odborná porota soutěže ocenila tři obalové koncepty společnosti Bupak, pobočky Mondi Group v České republice.

První ocenění získala společnost Mondi za rozdělitelný tray z vlnité lepenky na jogurt, který byl vytvořen pro značku Hollandia a byl zařazen do kategorie „potraviny“. Unikátní aplikace trhací pásky zaujala porotu nejvíce, jelikož se jedná o zcela nový koncept na českém trhu. Specialisté společnosti Mondi integrovali trhací pásku do platíčka takovým způsobem, aby bylo možno platíčko v případě potřeby rozdělit na dvě poloviny. Výsledkem tohoto řešení je vysoká variabilita efektivního a zároveň environmentálního obalu, u kterého navíc použití trhací pásky nemá vliv na chování platíčka během skládání, lepení a plnění.

Jak ušetřit pásku o délce Praha - Berlín

V kategorii „přepravní a průmyslové obaly“ uspělo také řešení optimalizace uzavírání obalu. Toto řešení bylo původně vyvinuto jako náhrada za stávající uzavírání dolních klop plastovou lepicí páskou. Hlavním benefitem je eliminace dvoukrokového výrobního procesu - dno lze vyrobit přímo na inline strojích a výroba je tak mnohem rychlejší. Výsledkem toho je poloautomatické řešení pro tvorbu pevného dna obalu bez lepicí pásky, které je nyní zajímavé i pro velkoobjemové produkce. V představené verzi lze opětovně uzavírat horní klopu obalu, což celý proces balení ještě více zjednodušuje. Zástupci společnosti ES Plastic, zákazníka Mondi, pro kterého bylo toto řešení vyvinuto, potvrdili, že díky inovativnímu designu došlo ke zrychlení procesu balení a k úspoře 1 440 mm plastové lepicí pásky na každou krabici, což má významný ekonomický i ekologický dopad: Toto řešení uspořilo zákazníkovi přibližně 320 Km lepicí pásky!

Lehká hmotnost, robustní struktura a optimální paletizace

Třetí ocenění získala společnost Mondi v kategorii „ostatní“ za řešení kartonový blok na podporu využití palety, vyvinutý pro transport palet s disky DVD společnosti Sony DADC. U tohoto klienta se vyskytl problém, kdy poslední vrstva expedičních kartonů DVD často nebyla kompletní, a tudíž nebylo možno stohovat více palet na sebe a šetřit prostor během transportu. Společnost Mondi vyvinula snadný ručně skládaný systém, který zaplní prázdné prostory a umožní stohování palet. I přes svou lehkou hmotnost má tento systém robustní strukturu, která zvládne maximální zatížení nejméně 746 Kg, což vede k vyššímu a bezpečnému stohování a plnému využití místa při transportu.