Růst ekonomiky našeho regionu se zákonitě projevuje i v nárůstu požadavků na balení jak množstvím, tak i kvalitou.  Průvodním jevem je i hlad po zvyšování kvalifikace, znalostech i dovednostech obalových techniků i dalších profesí výrobců baleného zboží. Na to reaguje trh nabídkou vzdělávacích akcí od firemních domácích či nadnárodních, po svazové, sektorové, oborové nebo úzce specializivané a samozřejmě stranou nezůstávají ani další pořadatelé seminářů a konferencí včetně zlatokopů (ti se ostatně najdou v každém odvětví).

Alvey Manex a Bottling Printing

  Na konci dubna 2018 proběhne na zámku v Mikulově třetí ročník odborné konference zaměřené na trendy v oblasti automatizace průmyslového balení, značení a manipulace, která patří mezi zdařilé firemní akce. Pořadatelé akce - společnosti Alvey Manex a Bottling Printing - avizují změny a vylepšení, na které se mohou návštěvníci z řad výrobců potravin, nápojů, spotřebního zboží, automotive i dalších odvětví, těšit.

Den automatizace a značení

Dřívější název ObalTrend se pořadatelé rozhodli změnit na Den automatizace a značení. „Nový název lépe odráží koncept a tematické zaměření konference“, sděluje Kamil Suchánek, obchodní ředitel společnosti Bottling Printing. „Ročník 2017 byl pro nás poměrně přelomový, protože jsme poprvé využili reprezentačních prostor mikulovského zámku a podařilo se nám dát dohromady velmi zajímavé partnery z řad dodavatelů technologií i nezávislých odborníků. Toto pojetí akce se velmi osvědčilo a chceme jej tedy již ponechat. Připravujeme ale několik dílčích vylepšení, ať už jde o větší sál s lepší akustikou, modernější projekční techniku nebo více prostoru na expozice technologií.“ Jistě bude  i parkování pro účastníky na odpovídající úrovni.

Trendy i studie

Hlavní program konference proběhne ve čtvrtek 26. dubna 2018. Dopolední blok zaměřený na nejnovější trendy v oboru vystřídají odpoledne praktické prezentace a případové studie. V rámci doprovodného programu se budou na svých expozicích prezentovat dodavatelé zařízení, komponentů i softwarových řešení. Večer v Mikulově se ponese v neformálním duchu a nabídne ochutnávky vín i kulturní část. Druhý den tradičně přinese možnost prohlídky v nedalekých výrobních závodech pořadatelských a partnerských firem.

Bezplatně pro zákazníky pořadatelů

Účast na konferenci zůstává pro uživatele technologií bezplatná. Novinky o konferenci Den automatizace a značení lze sledovat na webu: www.denautomatizace.cz. Informace také rád podá  Filip Ševčík, manažer konference, M +420 734 449 710, E sevcik@bprinting.eu .