Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu FachPack 2018. Veletrh FachPack není nutno českých obalovým profesionálům detailně představovat. Je skvělou veletržní platformou, na které se setkávají zájmy vystavovatelů prezentujících obalovou techniku včetně řady novinek s zájmy výrobců baleného zboží hledající moderní technologie a materiály, které jim efektivně umožní distribuci zboží. Veletrh ukazuje ekonomické a ekologické trendy balení od spotřebitelského po přepravní.

Nemusí být “first“ i pátá je dobrá, druhá pak „super“

Co do počtu zahraničních vystavovatelů zabírá i Česká republika pátou příčku a v počtu návštěvníků dokonce druhou pozici.

   Půl druhého tisíce vystavovatelů

Na posledním ročníku FachPack vystavovalo 1541 firem a prezentovalo produkty a služby pokrývající celý procesní řetězec obalového průmyslu od obalů, obalových materiálů přes obalovou techniku až po zušlechťování a logistiku.

 Dotace

Další ročník veletrhu PachPack, který se koná 25. - 27. září 2018Norimberku, je zařazen do dotačního programu agentury CzechTrade, do programu OPPIK, projekt NOVUMM . Malé a střední výrobní podniky se sídlem, pobočkou či provozovnou mimo Prahu mohou čerpat dotaci z evropských fondů až do výše 80 000 Kč. Povinná výše participace firmy je 50 %.

  Společná expozice od MIP

Na veletrhu je organizována společná expozice, která musí mít alespoň 5 účastníků. Stavbu a organizaci společné expozice zajišťuje dodavatel, který vyhrál soutěž vypsanou CzechTradem. V případě veletrhu FachPack je jím společnost MIP. Dodavatel zajistí expozici na klíč. Příklad: participuje-li firma na společné expozici plochou  9 m2, činí její nálady 63 tisíc Kč. V případě zájmu o zaslání detailní nabídky kontaktujte osoby uvedené níže. Samozřejmě je možné zvolit si plochu jak menší, tak větší.

 

Ještě je čas

Zájemci o účast na společné expozici se mohou hlásit do 19. ledna 2018.

V případě dotazů týkající se veletrhu či společného stánku kontaktujte zástupkyni veletrhu paní Naďu Lichte, tel.: M1 775 663 548, M2 775 663 700, E info@proveletrhy.cz , dotazy k dotaci zodpoví zástupkyně agentury CzechTrade paní Jana Jíchová, T 224 907 528,E  jana.jichova@czechtrade.cz