V době pandemie stále více padělatelů poškozuje značky vakcín, ale dochází už i k padělání očkovacích certifikátů a výsledků testů COVID19. V zájmu ochrany lidí a posílení důvěry v pandemická opatření musí společnosti a instituce investovat do ochranných opatření. Bezpečnostní specialista LEONHARD KURZ nyní zavádí novou aplikaci s názvem TRUSTSEAL® Digital, která padělatelům ještě více ztěžuje přístup k citlivým datům.

 

TRUSTSEAL® Digital kombinuje kódování produktu KURZ TRUSTCODE® s kryptografickým šifrováním, čímž zdvojnásobuje ochranu dat produktu. Výsledný QR kód nebo datová matice existuje na celém světě pouze jednou. Je téměř nemožné jej vygenerovat znovu stejným způsobem. Pro padělatele to představuje překážku, kterou je těžké překonat. Nový jedinečný kód QR nebo datovou matici lze číst pomocí standardních čteček QR nebo aplikací.

 

Vyšší bezpečnost je pro stávající zákazníky dostupnou záležitostí

Data uložená QR kodu nebo matici dat jsou uložena v zabezpečené databázi. TRUSTSEAL® Digital je založen na technologii TRUSTCODE®. Z tohoto důvodu lze do kódu QR nebo datové matice integrovat další služby zákazníkům nebo analytické funkce. „Technologie TRUSTSEAL® Digital je složitá. Integrace bezpečnostního řešení do stávajících systémů je však pro majitele značek jednoduchá a poměrně i levná.

 

Individuální kódování KURZ pro digitální a fyzické produkty

TRUSTSEAL® Digital je nejnovější patentovaná technologie ochrany produktů společnosti LEONHARD KURZ. Je vhodný pro digitální i fyzické dokumenty a produkty. Bezpečnostní funkce, které generuje, lze číst offline i online. Každý, kdo hledá další bezpečnostní opatření, může kombinovat TRUSTSEAL® Digital s dalšími aplikacemi z řady TRUSTCONCEPT®. Produkty těží z technologie tenkých vrstev TRUSTSEAL® Protect, které využívají bezpečnostní typy etiket s nereprodukovatelnými holografickými vzory. Ty také dávají označenému produktu jedinečný vizuální prodejní bod. Zároveň signalizují zákazníkovi: výrobce zde zajišťuje nejvyšší úroveň zabezpečení.