Podle nejnovějších statistických údajů Plastics Europe z července 2015 došlo za prvních 5 měsíců roku 2015, oproti stejnému období 2014, k poklesu výroby plastů o 3,2 % (měsíc květen pokles o 5,6 %). Na straně zpracování plastů došlo k růstu o 2,0 % (květen dokonce o 3,8 %). Nejvíce se na růstu spotřeby plastů podílejí obaly (+3,7 %), značný pokles zaznamenaly plasty ve stavebnictví (-8,2 %).

Ceny ve srovnání s lednem 2015 rostou

Letošní export primárních plastů z EU 28 za 5 měsíců zaznamenal mírný růst, import byl na stejné úrovni jako vloni. Průměrné ceny primárních plastů za prvních 5 měsíců 2015 zaznamenaly pokles o 3,3 %, u plastových výrobků o 0,8 %, oproti stejnému období 2014, nicméně od ledna 2015 opět rostou.

Aliance pro polymery

Nedostatek plastů a kontinuální zvyšování jejich cen v 1. polovině roku 2015 vedlo Evropskou asociaci zpracovatelů plastů (EuPC) v Bruselu k vytvoření Strategické aliance pro polymery v Evropě. Již 1.4.2015 upozornila EuPC na svých webových stránkách www.plasticsconvertors.eu na nepříznivý dopad neplánovaných odstavování výroben plastů z důvodu častých vyhlášení vyšších mocí (force majeure declarations) u evropských výrobců a dodavatelů plastů, čímž způsobují problémy u kompaundérů a zpracovatelů plastů v plynulosti dodávek nasmlouvaných plastových výrobků v období oživení evropského průmyslu. Nedostatek suroviny vede následně ke zvyšování cen až o 60 % proti únorovým cenám.

Analýza ke stažení

Celá analýza vyparvovaná Ing. Františkem Vörösem, konzultantem Sdružení EPS ČR, je ke stažení zde.