Společnost ESKO představila nové typy nástrojů upgradů řady svých SW. Nechybí zde ani nová verze světově nejrozšířenějšího konstrukčního SW ArtiosCAD a jeho logistické plug in Cape pack.

 

Jako i v předchozích verzích, je u ArtiosCAD v 24.03 rozšířena knihovna FEFCO. Nově o 31 zbrusu nových vzorů (nejnovější 12. edice FEFCO).

 

Šikovné rozšíření pro displejáře

O software stoupá zvláště poslední dobou zájem mezi displejáři, a proto není divu, že se již nějakou chvíli ESKO snaží tomuto segmentu doplňovat nabídku knihoven parametrických konstrukcí. Další novinkou ve verzi ArtiosCAD 24.03 je možnost návrhu designu stojanu i ve 3D prostředí. Jinými slovy, po načtení regálu s produkty, může konstruktér vybrat z knihovny parametrickou šablonu návrhu displeje. 2D konstrukce se automaticky vygeneruje pomocí dat z 3D prostoru. Automaticky dojde i k vytvoření více pohledů, včetně planogramů. To vše může ušetřit i hodiny času návrhu!

 

Canvasem k lepší optimalizaci

Nástroj Canvas je rozšířen o další optimalizační možnosti. Nové nástroje pro rozvržení do Canvas umožňují jemnější umístění dílů na arch. Dokáže překrýt nepodstatné díly automatickým ořezem, aby mohl konstruktér díly přitlačit blíže k sobě, případně zmenšit velikost archu. Snížení spotřeby materiálu a odpadu může navíc zlepšit a pomoci dosáhnout cílů udržitelnosti.

 

Nové nástroje v Cape pack 24.03 nechybí

I logistická řešení Cape pack se dále optimalizuje. V nové verzi došlo k dalšímu vylepšení nástroje Folding Carton Arrange, která zpřesňuje/vylepšuje možnosti výpočtu optimálního řešení pro balení plochých skládaných kartonů do stávajících skladových (nejčastějí klopových) krabic. Rozšířena je i možnost optimalizovat zatížení palet (Optimize pallet loads) až o 20 %, aby bylo možné pracovat s více produkty. Multidimenzionální analýza vypočítá řešení s vrstvami obsahujícími více rozměrů svislých k paletě, aby se zvýšilo celkové využití prostoru krychle. V novém Cape pack pokračují i možnosti integrace s dalšími systémy (ERP, MIS, WMS) pro odesílání dat do Cape Pack Cloud, vč. automatických výpočtů a exportu grafiky a informací zpět do zdrojové integrace. Příklady tabulek Excel jsou k dispozici ke stažení z cloudové verze.