Přepravní balení je obecně silný segment i na úrovni hodnocení národní soutěže Obal roku, proto asi není překvapením, že řada obalů velkoobjemového a především přepravního charakteru získalo ocenění WorldStar v rámci hodnocení WPO. Zasloužený zájem poroty patřil i obalu od společnosti Unipap, a. s.

Obalové řešení Duální obal autobusových sedadel „Tetris“ nabízí univerzální obalový komplet pro přepravu několika odlišných typů autobusových dvousedadel.

Efektivní využití výškového přepravního prostoru

Celková výška jednoho paletového místa při transportu dvou dvousedadel v původním obalu přesahovala maximální výšku přepravního prostoru běžných nákladních automobilů a bylo nutné používat nákladnější nadrozměrné lowdeckové typy. Navržený koncept umožňuje efektivní využití výškového přepravního prostoru standardního kamionu při zachování původního počtu balených dílů s praktickým půdorysným rozměrem europalety, čímž se dosahuje významné úspory přepravních nákladů.

Při kompletaci pomáhá řešení „Tetris“

Celý konstrukční koncept tvoří dřevěný support a plášť z těžké sedmivrstvé vlnité lepenky složený ze dvou tvarově shodných polovin. Toto řešení umožňuje také využití pouze jedné poloviny pro expedici samostatného dvousedadla. Každé dvousedadlo se nejprve zkompletuje samostatně do poloviny obalu a následně se obě poloviny tetrisovým principem jednoduše sesadí do přepravního kompletu.