Toray Industries je významným dodavatelem výrobků na trzích medicíny, farmacie a zdravotní péče již více než 25 let. Toray Plastics (America), Inc., patřící do této skupiny je výrobcem v USA. V jeho portfoliu lze nalézt řadu polypropylenových, polyesterových, metalizovaných i biodegradabilních folií. Nově vyvinul folie pro sterilizaci gama zářením.

Nové folie, určené především pro oblast medicíny a farmacie, jsou nabízeny pod názvy Lumirror® GA10, GA25 a GA66 PET (jsou již zalistovány v US FDA Drug Master File).

Vlastnosti zářením nedegradují

Polyesterové folie se vyznačují vynikajícími vlastnostmi v tahu (pevnost v tahu, Youngův modul, prodloužení) a optickými vlastnostmi (především lesk a barva). Vlastnosti jsou zachovány v nezměněném stavu po dobu až dvou let od počátečního ozáření pomocí Cobalt-60.

Jak poznat sterilitu

Zachování optických vlastností zajišťuje jasnou viditelnost baleného výrobku. Zajišťuje také koncovému uživateli, že prodloužená doba skladování nemá na zabalený výrobek škodlivý účinek a že tento výrobek je stále sterilní a nedošlo k jeho poškození či k nežádoucí manipulaci. Mezi aplikace, které nové folie využijí, patří zdravotnické potřeby, jako jsou nástroje, stříkačky, implantáty, chirurgické rukavice a gáza apod.