Na jaké vlastnosti obalů se zaměříte v rámci svého působení v porotě?

Na možnosti recyklace obalu poté, co se stane odpadem. Věnuji se obalům, resp. odpadům z obalů, jejich třídění a recyklaci již více než čtvrtstoletí, posledních 21 let jsem součástí týmu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Naším cílem je využití a recyklace odpadů z obalů v co nejvyšší míře a takovými způsoby, které jsou šetrné pro životní prostředí a zároveň ekonomicky udržitelné. Poslední dobou se tedy zaměřuji na podporu třídění ve firmách a konzultace k vlastnostem a bariérám, které recyklovatelnost obalů ovlivňují. Právě vlastnosti konkrétního obalu v recyklačním procesu můžeme ve spolupráci s úpravci odpadů ověřovat přímo v praxi.

Jaké problémy v současnosti řešíte v souvislosti s tříděním a recyklací?

Pandemie covidu 19 měla vliv i na třídění odpadů. Na začátku nouzového stavu některé odpadové firmy uvažovaly o omezení či úplném zastavení sběru a dotřiďování tříděného odpadu. Obávaly se totiž zvýšeného rizika nákazy svých pracovníků. Díky rychlé a aktivní spolupráci Ministerstva životního prostředí, společnosti EKO-KOM a odpadářských asociací se ale podařilo včas nastavit podmínky sběru a dotřídění tak, aby byla zajištěna maximální ochrana personálu. Takže, nemějte obavy, vytříděné odpady se dále dotřiďují a recyklují.

Co byste doporučila účastníkům soutěže OBAL ROKU?

Soutěžící v minulých ročnících mě označili za přísnou porotkyni. A taková budu i letos. Recyklovatelnost (často jako součást „udržitelnosti“) obalu je v současnosti velmi populární a často se jedná spíše o marketingový nástroj. A já díky své odpadářské zkušenosti poznám, zda to výrobce myslí s recyklovatelností vážně, či zda obal jen tzv. „natírá na zeleno“, ohání se různými certifikáty a praxe pak ukáže, že obal lze recyklovat jen stěží. V každém ročníku se však objeví zajímavá řešení ekodesignu obalů a nové nápady a na ty se moc těším!