Společnost KBA do výrobních závodů DS Smith dodává technologie již řadu let. K nejnovějším akvizicím z hlediska technologického vybavení patří nyní zakoupení šestibarevného tiskového stroje KBA Rapida 145 pro závod v Erlensee. Ofsetový stroj je velkoformátového charakteru, aby, co nejlépe vyhověl požadavkům výrobce.

V Erlensee bylo vybudováno nové výrobní centrum převážně pro výrobu displejů a spotřebitelských obalů. V provozu už jsou zde vedle nové KBA Rapida 145 i další dva velkoformátové stroje Rapida, které sem byly přemístěny ze starého tiskového centra v Hanau.

Vysokorychlostní velkoformátový stroj

Nová šestibarevná KBA Rapida 145 s in line lakovací jednotkou je vysokorychlostní model, který dosahuje rychlosti tisku až 17 000 archů za hodinu.  Důležité je vybavení in line kontrolním systémem kvality řízení. Pomocí QualiTronic ColorControl jsou proměřovány barvy a kontrolovány archy v průběhu celého běhu zakázky. Maximální velikost zpracovávaných formátů může dosahovat až 1 060 x 1 450 mm.

Výborná reprodukovatelnost barev

Díky optimálnímu vyzařování tepla roztěracích válců se v nových barevnících rychleji vyrovnává rovnováha barvy a vody a tím se snižuje i výskyt makulatury. Barevnice typu ColorTronic umožňuje výbornou reprodukovatelnost díky svému jedinečnému dávkování barvy bez vedlejších účinků. Keramickou vrstvou opatřený duktor nových velkoformátových strojů boduje těmi nejvyššími hodnotami odolnosti vůči průhybu. V důsledku toho zůstává barevnice dlouhodobě stabilní a kvalita tisku si udržuje také dlouhodobě tu nejvyšší úroveň.