V hospodářském roce 2016, který se vyznačoval pokrokovými investicemi, vykázala skupina THIMM, jejíž produkční závody jsou i v ČR, mírný růst a zvýšila svůj obrat o 1,8 procenta na 568 milionů eur. Celkem podnik zainvestoval 62 milionů eur. Operativní výsledek EBITDAR byl ve výši 52 milionů eur a tvořil 9,2 procenta obratu. To odpovídá zvýšení o 4,0 procenta ve srovnání s předchozím rokem.

Skupina THIMM je vedoucím poskytovatelem obalových řešení a distribuce zboží. Portfolio zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, hodnotné prodejní stojany (displeje), obalové systémy z různých materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování.

Rekordní investice

V uplynulém roce skupina THIMM investovala rozsáhlý investiční balík ve výši 62 milionů eur (11 procent obratu). Podstatnou část investice spolkl nový závod na výrobu vlnité lepenky v Holledau v bavorském Wolznachu (D). Začátkem roku 2017 zde byla zahájena sériová výroba. Skupina THIMM dále investovala prostřednictvím jedinečného digitálního stroje pro předtisk rolí na pobočce v Ilsenburgu) do tiskové technologie budoucnosti. Společnost pokračovala v budování svých závodů na výrobu speciálních obalů a obalů z multimateriálů otevřených v loňském roce v německém Germersheimu a mexické Pueble. Celkem skupina THIMM proinvestovala za posledních pět let téměř 180 milionů eur.

Investice vývoj v době konjunktury neohrozily

Nárůstem obratu o 1,8 procenta je ve srovnání s průmyslovým odvětvím výroby vlnité lepenky (v Německu nárůst o 1,0 %) opět nadprůměrný. Cílem je v současnosti vytvářet procentuální operativní zisk dlouhodobě ve dvouciferné výši. Pro tento rok plánuje skupina THIMM růst obratu o více než pět procent na zhruba 600 milionů eur.